Materiały graficzne na potrzeby eventu

  • projekty graficzne plakatów
  • przygotowanie materiałów graficznych przeznaczonych do promocji konkursu za pomocą wiadomości email
  • dyplomy dla zwycięzców konkursów
  • projekty graficzne do produkcji gadżetów
  • przygotowanie oznakowania terenu - tablice i strzałki kierunkowe


Przykładowe prace